PRAKTISK INFORMATION

 

 

 

 

 

 

Telefontid
Lægen er ved telefonen alle hverdage 8-9, primært med henblik på prøvesvar og korte samtaler, samt evt. aftaler om sygebesøg (undersøgelse er bedst i klinikken).


Henvendelse
Konsultation altid efter aftale. Ring ml. 9 og 16 (onsdag 14.30-18 pga. aftenkonsultation). Beskriv kort problemet.

Flere problemer kan kræve fordeling på flere konsultationer af hensyn til vores planlægning.

Sygesikringsaftalen tillader en konsultationstid på ca. 10-15 minutter pr. gang. 


Blodprøver 
Blodprøver tages alle dage kl. 9-11.30, undtagen onsdag. 

 

Akut lægehjælp
Ved behov for akut hjælp bør lægen kontaktes pr. telefon.

Akutte patienter
Akutte patienter ser vi gerne samme dag, men det kan give ændringer i tidsplanen. Vi håber på forståelse for dette.


Receptfornyelser
Bedst mellem kl. 9 og 15 (onsdag 15-18). Visse typer medicin kan kræve personligt fremmøde i klinikken ved fornyelse.


Udstyr i klinikken
Vi råder over diverse moderne klinikudstyr, der bl.a. muliggør blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelse, mikroskopi, audio- og tympanometri (øreundersøgelse) og meget andet for at servicere bedst muligt. 


Adgangsforhold
Klinikken ligger i stueetagen, dog med 7 trappetrin op, men vi hjælper altid gerne.


Akkreditering
Klinikken er blevet akkrediteret i 2018