ÅRSKONTROL KRONISKE SYGDOMME

 

 

 

 

 

 

Kroniske sygdomme / Fast medicinsk behandling

Patienter i fast medicinsk behandling for kronisk sygdom bedes komme til minimum én årlig kontrol i deres fødselsdagsmåned.


SUKKERSYGE (DIABETES 2):
Kontrol ved praksispersonalet hver 3., 4. eller 6. måned efter aftale
OG en gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages årskontrol, hvor laboratoriet tager blodprøver, EKG og urinundersøgelse.
Opfølgning ved lægen 1-2 uger efter med prøvesvar og medicingennemgang/-evt. justering.
Du bedes medbringe AL din medicin, (også evt. naturpræparater) til lægekonsultationen.

LINKS: 

Type 2 Diabetes
Diabetesforeningen


HJERTE-KARSYGDOM, FORHØJET BLODTRYK OG KOLESTEROL:
Kontrol ved sygeplejerske/læge efter aftale, evt. hver 3. eller 6. måned.
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages årskontrol, hvor praksissekretæren/lægen tager blodprøver, urinundersøgelse og evt. EKG, samt tager en samtale om livsstil.
Opfølgning ved læge med prøvesvar og medicingennemgang/-evt. justering.
Du bedes medbringe AL din medicin, (også evt. naturpræparater) til lægekonsultationen.

LINKS:
Hjertekarsygdom

 
KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse):
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages lungefunktionsundersøgelse+ evt. blodprøver, urinprøve, EKG og livsstilssamtale. Vægt og højde.
Opfølgning ved læge med prøvesvar og medicingennemgang/- evt. justering.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme (også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
Efter behov aftales melleliggende kontroller.

LINKS:
KOL

 
ASTMA:
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages lungefunktionsundersøgelse.
Opfølgning ved læge med prøvesvar og medicingennemgang – evt. justering.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme (også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

LINKS:
Astma

 
KNOGLESKØRHED (osteoporose):
Årlig kontrol (i fødselsdagsmåneden) med blodprøver og opfølgning ved læge.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme (også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

LINKS:
Osteoporose


STOFSKIFTELIDELSER:
Blodprøver ved sygeplejerske efter aftale, minimum en gang årligt (i fødselsdagsmåneden.)
Opfølgning ved læge med prøvesvar og evt. medicinjustering.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme (også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

LINKS:
Stofskiftelidelser

 
PSYKISKE LIDELSER, (DEPRESSION, ANGST, ADHD mm)
Minimum én årlig kontrol (i fødselsdagsmåneden) med evt. blodprøver (medicin-fastende) og evt. EKG i laboratoriet.
Opfølgning ved læge med prøvesvar og medicingennemgang. Du bedes medbringe AL din medicin, – også evt. naturmedicin.

LINKS:
Psykiske lidelser

P-PILLE BEHANDLING
Som mange andre tilstande der behandles med fast medicin anbefaler Sundhedsstyrelsen årlig kontrol med vurdering af blodtryk og om der er tilkommet forhold, der gør at man skal overveje anden behandling. Underlivsundersøgelse SKAL ikke foretages, men tilbydes på indikation/ønske/behov.
 

Vi tilstræber at give ny tid med fra gang til gang, men patienter der kun ses 1 gang årlig, bedes selv bestille tid.

Udover overnævnte ÅRS-kontroller, vil der ofte være mellemliggende kontroller.