PRAKTISK INFORMATION

Klinikken holder sommferielukket i uge 31, 32 og 33 (27/7 – 16/8). Vi er tilbage mandag d. 17. august
Der henvises til følgende læger:

Uge 31:  Forskellige vikariende kollegaer på tlf. 70 20 72 01

Uge 32:  Johan Poulsen 38 60 22 70

Uge 33: Johan Poulsen 38 60 22 70 og  Ruth Ertmann 69 13 56 90

 

Telefontid
Lægen er ved telefonen alle hverdage 8-9, primært med henblik på prøvesvar og korte samtaler, samt evt. aftaler om sygebesøg (undersøgelse er bedst i klinikken).


Henvendelse
Konsultation altid efter aftale. Ring ml. 9 og 15 (onsdag 15-18 pga. aftenkonsultation). Beskriv kort problemet.

Flere problemer kan kræve fordeling på flere konsultationer af hensyn til vores planlægning.

Sygesikringsaftalen tillader en konsultationstid på ca. 10-15 minutter pr. gang. 


Blodprøver 
Blodprøver tages alle dage kl. 9-12 undtagen onsdag. 
 

Akut lægehjælp
Ved behov for akut hjælp bør lægen kontaktes pr. telefon.


Receptfornyelser
Bedst mellem kl. 9 og 15 (onsdag 15-18). Visse typer medicin kan kræve personligt fremmøde i klinikken ved fornyelse.


Akutte patienter
Akutte patienter ser vi gerne samme dag, men det kan give ændringer i tidsplanen. Vi håber på forståelse for dette.


Udstyr i klinikken
Vi råder over diverse moderne klinikudstyr, der bl.a. muliggør blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelse, EKG, mikroskopi, audio- og tympanometri (øreundersøgelse) og meget andet for at servicere bedst muligt. 


Adgangsforhold
Klinikken ligger i stueetagen, dog med 7 trappetrin op, men vi hjælper altid gerne.


Akkreditering
Klinikken er blevet akkrediteret i 2018