INFLUENZAVACCINATION

VACCINATION MOD INFLUENZA FRA 1. NOVEMBER

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper


I medfør af § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018, som ændret ved lov nr. 273 af 26. marts 2019, fastsættes:


Kapitel 1
Vaccinationer


§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

 1. Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020.
 2. Førtidspensionister.
 3. Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.
  1. Personer med kroniske lungesygdomme.
  2. Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  3. Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  4. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  5. Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  6. Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
  7. Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 4. Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 6. Gravide i 2. og 3. trimester.
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.