INFLUENZAVACCINATION


Gratis influenzavaccination til visse persongrupper
 
Sundheds- og ældreministeren udsteder igen i år bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.
 
 
Pga. leveringsproblemer i øjeblikket er det nødvendigt at ringe på forhånd for tidsbestilling.  
 
 
De personer, som har ret til gratis vaccination, er følgende:
 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge, som nævnt i litra 1-7, efter lægelig vurdering
 • Personer med kroniske lungesygdomme
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Personer med erhvervet eller medfødt immundefekt
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3 litra d, efter en lægelig vurdering.